^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Activitati extracurriculare

Programul activităţilor educative
Anul şcolar 2015 - 2016
Semestrul I

Nr. Crt

Denumirea şi tipul acţiunii

Data

Locul de desfăşurare

Responsabili

Participanţi

1.

Festivitatea de deschidere a anului şcolar

Septembrie 2015

Colegiul Th.David Praporgescu

Conducerea şcolii

Responsabil cu munca educativă

Cadrele didactice

Participă reprezentanţi ai Primăriei şi ISJ Teleorman

2.

Întâlnirea membrilor comisiei diriginţilor, prezentarea de materiale privind activitatea educativă

Septembrie 2015

Colegiul Th.David Praporgescu

Responsabil cu munca educativă

 

Participă toţi diriginţii

 

3.

Ziua Internaţională a Democraţiei

”Spațiu pentru Societatea Civilă”

 

15 Septembrie 2015

Colegiul Th.David Praporgescu

Prezentări PPT

Dezbatere

 

Profesorii de ştiinţe socio-umane

Cabinetul de filosofie

 

Elevii liceului

Profesori

4.

Ziua europeană a limbilor

Diversitate lingvistică în context european

 

26 Septembrie 2015

Colegiul Th.David Praporgescu

Concurs de afişe, referate, prezentări PPT

Catedra de limbi moderne

Elevii liceului

Profesori

 

5.

Ziua Mondială a Curăţeniei

Let’s Do It, Romania!

 

28 Septembrie 2015

Turnu-Măgurele

Responsabil cu munca educativă

Cadrele didactice

Participă reprezentanţi ai Primăriei

Elevii liceului

Profesori

 

6.

Ziua mondială a educaţiei

La mulţi ani dascălilor de ieri şi de azi!

 

5 Octombrie

2015

Prezentări PPT Citate despre educaţie

 

Responsabil cu munca educativă

Cadrele didactice

Elevii liceului

Profesori

7.

Ziua naţională de comemorare a victimelor Holocaustului

Spune NU discriminării!

 

9 Octombrie

2015

Vizionare film

Prezentări Power Point

Discuţii

 

Catedra de istorie

 

Elevii liceului

Profesori

8.

Ziua europeană de luptă împotriva traficului de fiinţe umane

Cum să nu devii o victimă a traficului de persoane?

 

18 Octombrie

2015

Discuţii

Concurs de sloganuri

Vizionare filme

 

Responsabil cu munca educativă

Cadrele didactice

Elevii liceului

Profesori

9.

“Ziua Armatei Române

 

25 Octombrie

2015

 

Prezentări PPT, dezbateri

Catedra de istorie/ ştiinţe sociale

Responsabil cu munca educativă

 

Elevii liceului

Profesori

 

10.

Halloween

Sărbătoarea dovlecilor luminoşi

 

31 Octombrie

2015

Prezentări PPT Concurs de cultură generală

Expoziţie fotografii

 

Catedra de limbi moderne

Elevii liceului

Profesori

11.

“Balul Bobocilor”

 

 

Octombrie-

 Noiembrie

2015

Cantina Colegiului

Program complex

Elevii claselor a IX şi a XII-a, Diriginţii

Responsabil cu munca educativă

 

 

Elevii liceului

Profesori

12.

Ziua internaţională a toleranţei

Intoleranţa nu va fi tolerată!

 

16 Noiembrie

2015

Prezentări PPT

Dezbateri

Concurs de slogane

 

Profesorii de ştiinţe socio-umane

 

Elevii liceului

Profesori

 

 

13.

Ziua naţională fără tutun

Tutunul poate ucide!

 

19 Noiembrie

2015

Prezentări Power Point

Vizionare film

Dezbatere

 

Prof. diriginţi

Cadre medicale

 

Elevii liceului

Profesori

 

14.

Saptamana Educaţiei Globale

 

Noiembrie

2015

Dezbateri,expuneri,lecţii deschise

Responsabil cu munca educativă

Diriginţi

Elevii liceului

Profesori

 

15.

Acţiuni de  prevenire şi combatere a absenteismului şi abandonului şcolar

Noiembrie

2015

Colegiul Th.David Praporgescu

Responsabil cu munca educativă

Diriginţi

Elevii liceului

Profesori

16.

“Ziua Naţională a României”

1 Decembrie

2015

Colegiul Th.David Praporgescu

Catedra de istorie

Responsabil cu munca educativă

 

Elevii liceului

Profesori

Program evocator

 

17.

Ziua internaţională a voluntariatului

Implică-te! Fii voluntar!

 

5 Decembrie

2015

Activităţi practice

 

Profesorii de ştiinţe socio-umane

Diriginţi

Elevii liceului

Profesori

18.

“Mesajul meu anti-drog”

Decembrie

2015

Dezbateri

Studii de caz

 

Responsabil cu munca educativă

Consilier şcolar

Elevii liceului

Profesori

Diriginţi

19.

“Sărbătorile creştine la români”

 

Decembrie 2015

Recital de colinde

 

Responsabil cu munca educativă

Catedra de religie

Elevii liceului

Profesori

Program complex

20.

“ Mihai Eminescu” – Ziua Culturii Naţionale

15 Ianuarie

2016

Prezentări PPT

Recital poezii Eminescu

 

Catedra de limba şi literatura română

Cabinetul de română

Biblioteca şcolii

Elevii liceului

Profesori

Program complex

21.

Unirea Principatelor Române

Hai să dăm mână cu mână!

 

24 Ianuarie

2016

Prezentări PPT

Recital poezii despre Mica Unire

 

Catedra de istorie

Responsabil cu munca educativă

 

Elevii liceului

Profesori

 

 

 
Programul activităţilor educative
Anul şcolar 2015 - 2016
Semestrul II
 

Nr. crt

Denumirea şi tipul acţiunii

Data

Locul de desfăşurare

Responsabili

Participanţi

1.

Ziua internaţională a siguranţei pe Internet

Împreună facem Internetul mai bun!

10 Februarie

 

2016

Cabinetul de informatică

 

Catedra de informatică

Informaticianul şcolii

Elevii liceului

Profesori

 

2.

 

Valentine`s Day vs. Dragobete

Februarie

2016

 

Colegiul Th.David Praporgescu

Cabinetul de limbi moderne

Responsabil cu munca educativă

Cadrele didactice de religie şi engleză

 

Elevii liceului

Profesori

 

3.

1 Martie

Mărţişorul

Martie

2016

ColegiulTh.David Praporgescu

Expoziţie mărţişoare şi felicitări confec-ţionate de elevi

 

CŞE

Responsabil cu munca educativă

 

Elevii liceului

Participă toţi diriginţii

 

4.

“Ziua Mondială privind protecţia consumatorului

 

15 Martie

2016

Colegiul Th.David Praporgescu

Prezentări PPT

Dezbatere

Responsabil cu munca educativă

Profesorii de socio-umane

 

Elevii liceului

Profesori

 

 

Ziua mondială a poeziei

Poezia – chipul sufletului

 

21 Martie

2016

Colegiul Th.David Praporgescu

Prezentări PPT

Compuneri– Poetul meu preferat

Vizită la bibliotecă

 

Catedra de limba şi literatura română

Profesori

Elevii liceului

Profesori

 

 

Ziua mondială a apei

Apa – izvorul vieţii

 

22 Martie

2016

Colegiul Th.David Praporgescu

Prezentări PPT

Dezbateri

 

Catedra de protecţia mediului

Elevii liceului

Profesori

 

5.

 

“Ziua Francofoniei”

 

 

 

Martie

2016

Colegiul Th.David Praporgescu

Prezentări PPT

Lectură expresivă

 

Responsabil cu munca educativă

Profesorii de limba franceză

 

Elevii liceului

Profesori

6.

„Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”- saptamâna activitatilor extracurriculare si extrascolare

 

18-22 Aprilie 2016

Colegiul Th.David Praporgescu

Conform  planificării

Conform  planificării

Elevii liceului

          Toate cadrele didactice

7.

Ziua mondială a Pământului

Planeta Pământ este casa noastră!

 

2016

Colegiul Th.David Praporgescu

Concurs de sloganuri – protejarea mediului înconjurător

Acţiuni deecologizare a mediului înconjurător

 

Profesori de protecţia mediului

Responsabil cu munca educativă

Diriginţi

Elevii liceului

Profesori

 

8.

Tradiţii  şi  Obiceiuri Laice  şi Religioase

Floriile ,

Paştele

Aprilie

2016

Colegiul Th.David Praporgescu

Prezentări PPT

Dezbateri

 

Catedra de religie

Responsabil cu munca educativă

 

Elevii liceului

Profesori

Program evocator

 

9.

9 Mai - Ziua  Europei

Mai

2016

Colegiul Th.David Praporgescu

Prezentări PPT

Dezbateri

 

Responsabil cu munca educativă

Profesorii de socio-umane

Profesorii de istorie

 

Elevii liceului

Profesori

Diriginţi

10.

Simpozion Naţional

“ Şcoala Noastră “

Mai

 2016

Primăria Turnu Măgurele

Conducerea şcolii

Invitaţi din partea comunităţii locale, din partea ISJ, MECT

Profesori

 

11.

“Zâmbet de copil”

 

1Iunie

2016

Colegiul Th.David Praporgescu

Terenul de sport

Concursuri sportive

Responsabil cu munca educativă

Catedra de educaţie fizică şi sport

Elevii liceului

Profesori

Program complex

12.

“Ora bilanţului”

Transmiterea Cheii succesului de la clasa a XII -a la clasa a XI-a

Festivitatea de premiere a elevilor cu merite deosebite

Iunie

2016

Colegiul Th.David Praporgescu

Conducerea şcolii

Diriginţi

Responsabil cu munca educativă

 

Participă reprezentanţi ai Primăriei

Profesori

Elevii liceului

 

13.

Diferite Cncursuri Judeţene, Interjudeţene,

Naţionale

Internaţionale

(Proiecte educaţionale şi parteneriate educative)

Conform planificărilor concursurilor şi proiectelor

Participare directa sau prin lucrari trimise spre evaluare

Diferite şcoli şi instituţii ce au ca obiectiv educaţia elevilor

Elevii liceului

Profesori

 

 

Copyright © Colegiul Tehnic "General David Praporgescu"