^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Anunţuri importante

SIMULARE BACALAUREAT 2017 – ANEXE – CONŢINUTURI – CALENDAR

 

OMENCS 3150/31.01.2017 modificare calendar simulare

OMENCS 3004/04.01.2017 - organizare şi desfăşurare simulare bacalaureat

LISTĂ CONŢINUTURI SUBIECTE SIMULARE CLASA A XII-A

ADRESA OMENCS MODELE SUBIECTE CLASA A XI-A

MODELE SUBIECTE CLASA A XI-A

 

 


În anul şcolar 2016 – 2017, Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice va continua derularea Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, conform legislaţiei în vigoare.

Actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program sunt Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004 și OMEC nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare.

Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, conform anexei 3 la OMEC nr. 4839/2004, este următorul:

- Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială ”Bani de liceu” – 15 septembrie - 1 octombrie;

- Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse – 1 octombrie - 23 octombrie;

- Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat – 1 octombrie - 27 octombrie;

- Afişarea pe internet a listei beneficiarilor – 28 octombrie;

- Depunerea contestaţiilor – 28 octombrie – 2 noiembrie;

- Rezolvarea contestaţiilor – 2 noiembrie – 6 noiembrie.

 

Documente utile:

Model cerere Bani de Liceu

HG 1488

OM 4839


CERT-RO - Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică , a realizat un parteneriat cu Avira pentru distribuirea în mod gratuit, pentru elevii de liceu, de licenţe Avira Antivirus Pro.

Primul lot de licenţe va fi distribuit in intervalul 4 octombrie 2016 - 31 decembrie 2016.

Ghid obţinere licenţă gratuită Avira pentru elevi


Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, a aprobat prin ordinul 4472 din 10 august 2016,  Statutul Elevului, document ce reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România.

Este primul document de acest tip, elaborat în România după 1990, care consacră într-o formă consolidată drepturile şi obligaţiile elevilor. 

Forma finală s-a conturat în urma dezbaterii publice pe care Ministerul Educaţiei a organizat-o în perioada 17 iunie - 4 iulie.

Prevederile Statutului se aplică începând din anul şcolar 2016-2017.

Ordinul 4472/10.08.2016: STATUTUL ELEVULUI

Bacalaureat

SIMULARE BACALAUREAT 2017

 

OMENCS 3150/31.01.2017 modificare calendar simulare

OMENCS 3004/04.01.2017 - organizare şi desfăşurare simulare bacalaureat

LISTĂ CONŢINUTURI SUBIECTE SIMULARE CLASA A XII-A

ADRESA OMENCS MODELE SUBIECTE CLASA A XI-A

MODELE SUBIECTE CLASA A XI-A

 


Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.070/2016 reglementează sectorial organizarea și desfășurarea examenului naţional de Bacalaureat în anul școlar 2016-2017. De asemenea, ordinul aprobă calendarul de desfășurare în două sesiuni a examenului naţional de Bacalaureat, dar şi programa de examen pentru disciplina chimie, valabilă în sesiunile anului 2017.

Toate documentele sunt disponibile ataşat în format PDF.

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.070/2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de Bacalaureat - 2017

Calendarul examenului naţional de Bacalaureat 2017

Programa de Chimie

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de Bacalaureat


REZULTATELE ELEVILOR

OBŢINUTE LA EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT

SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE

 Rezultate finale sesiunea august-septembrie

 

 


REZULTATELE ELEVILOR

OBŢINUTE LA EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT

SESIUNEA IUNIE - IULIE

Rezultate finale sesiunea iunie-iulie

 

 

 

Buget

BUGETUL COLEGIULUI TEHNIC "G-RAL D. PRAPORGESCU"

TURNU MĂGURELE

Bugetul Colegiului Tehnic "G-ral D.Praporgescu" în format pdf:

 

Bugetul Colegiului Tehnic "G-ral D.Praporgescu"

Detaliere cheltuieli 65.02.04.02.:

Detaliere cheltuieli pagina 1

Detaliere cheltuieli pagina 2

Detaliere cheltuieli_65.02.05 :

Detalierea cheltuielilor învăţământul postliceal :

Buget venituri proprii 2016:

Buget venituri proprii 2016

 Detaliere cheltuieli 65.10.11.03:

Detaliere cheltuieli internate şi cantine

 Detaliere cheltuieli 65.10.04.02

Detaliere cheltuieli învăţământ secundar superior

 Buget total 2016 venituri proprii:

Buget total venituri proprii 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Colegiul Tehnic "General David Praporgescu"