^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Baza materiala

 

Şcoala dispune de resurse materiale care asigură un ambient plăcut şi condiţii  didactico-materiale la standarde europene:

- douăzeci şi una săli de clasă şi nouăsprezece cabinete şi laboratoare de specialitate, la care se adaugă:

- sală de sport;

- bufet şcolar;

- bibliotecă şcolară;

- internat şcolar;

- cantină modernizată prin programul PHARE;

- Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică.

Scoala cuprinde 2 corpuri de clădiri:

- Corpul A: suprafaţa de 1200 m pătraţi cu parter şi etaje;

- Corpul B: suprafaţa de 1520 m pătraţi cu parter şi etaj.

Toate sălile din corpul A - Şcoală dispun de mobilier nou, modulat şi echipamente didactice moderne.

Ambientul sălilor de clasă este dat de varietatea decoraţiunilor interioare.

Calitatea lecţiilor susţinute este asigurată de utilizarea constantă a resurselor didactice diverse: soft-uri educaţionale, folii pentru retroproiector, filme didactice, planşe, mostre de produse, instrumente de laborator, echipamente didactice şi auxiliare curriculare. 
Copyright © Colegiul Tehnic "General David Praporgescu"