^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Anexa nr.1 la OMENCS nr.5070 / 31.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2017

CALENDARUL

examenului naţional de bacalaureat –  2017

 Sesiunea iunie-iulie 2017

22 - 26 mai 2017 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
26 mai 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a
6 - 7 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
8 - 9 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
9, 12 - 13 iunie 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
14 - 16 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
26 iunie 2017 Limba si literatura română - proba Ea) - proba scrisă
27 iunie 2017 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă
28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă
30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) - proba scrisa
5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (pâna la ora 16:00) si depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)
6 - 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2017

11 - 14 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
27 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigente
21 august 2017 Limba si literatura română - proba Ea) - proba scrisă
22 august 2017 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă
23 august 2017 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă
24 august 2017 Proba la alegere a profilului si specializării - proba Ed) - proba scrisă
25, 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
29-30 august 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
30-31 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
1 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) si depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)
2 - 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
6 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor finale
Copyright © Colegiul Tehnic "General David Praporgescu"