^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Consiliere psihopedagogica

Consilierea şi orientarea profesională a elevilor reprezintă o componentă importantă a activităţii şcolii noastre. În anul şcolar 2006 / 2007 a fost dotat corespunzător  Cabinetul  de Asistenţă Psihopedagogică, din fondurile oferite de guvern: calculator conectat la internet, televizor, video, casete cu filme didactice, materiale documentare(pliante, broşuri, reviste), mobilier modulat etc.

În prezent, activitatea cabinetului este asigurată de către un profesor psihopedagog în baza unor parteneriate educaţionale stabilite cu C.J.R.A.E. Teleorman şi Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Teleorman.

Activitatea de consiliere se adresează atât elevilor cât şi părinţilor acestora (în cadrul lectoratelor cu părinţii, organizate pe clase şi pe niveluri de clase)  şi este menită să sprijine tranziţia tinerilor de la şcoală către un loc de muncă.

Copyright © Colegiul Tehnic "General David Praporgescu"