^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Firme de exercitiu

           Începând cu anul şcolar 2006-2007, activitatea practică a elevilor liceului tehnologic, clasele a XI-a, a XII-a, se desfăşoară după modelul de învăţare ,,Firma de exerciţiu”.
            ,,Firma de exerciţiu” este un concept didactic bazat pe învăţarea prin practică. Este o simulare a unei firme reale în cadrul căreia toate activităţile manageriale sunt îndeplinite de către elevi prin respectarea uzanţelor comerciale şi a prevederilor legislative. Elevii trec pe rând prin toate departamentele firmei si efectuează activităţi specifice postului pe care-l ocupă. Profesorul este consultant pentru elevi şi coordonator al firmei de exerciţiu. Elevii sunt actorii principali ai procesului de învăţare însuşindu-şi competenţe-cheie pentru activitatea unei firme:
lucrul în echipă;
  • gândirea interdisciplinară;
  • comunicarea interpersonală;
  • asumarea de responsabilităţi;
  • formularea de decizii, etc.
         Toate acestea asigură absolvenţilor noştri o pregătire profesională care le oferă o mobilitate ridicată pe piaţa muncii şi posibilitatea iniţierii de afaceri pe cont propriu, în condiţiile actuale caracterizate prin penuria locurilor de muncă.
Concret, la nivelul şcolii, există 5 firme de exerciţiu,in domeniul economic,alimentatie publică şi turism,activităţi recreative,electric,mecanic.
           Exemplu firmă de exerciţiu:
 
Denumirea societăţii: S.C.,,Conta –Roz” S.R.L.
Forma juridică: persoană juridică română, forma de societate cu răspundere limitată
Sediul societăţii: Turnu-Măgurele, Str. Taberei, Nr. 2, judeţul Teleorman
Durata societăţii: pe durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în   Registrul Comerţului
Capitalul social: 5000 lei
C.U.I. ( cod unic de înregistrare ): 18303341/17.10.2006
Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J28/52/2006
Data eliberării: 18.10.2006
Conducerea, administrarea şi reprezentarea societăţii: Rădulescu Claudiu-Alexandru şi Merişescu Dragoş, profesor coordonator- RADULESCU FLOAREA.
 
Firma de exercitiu MELBRO SRL  infiintata de clasa a-XI a B are ca obiect de activitate principal ACTIVITATI  RECREATIVE  SI  DISTRACTIVE-Scoala de dans,profesor coordonator DODE NINA
Firma de exercitiu COSGEL-TRANS SRL infiintata de clasa a-XII a B, Cod CAEN 4931 - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori, profesor coordonator- RADULESCU FLOAREA.
 
FE COMPRESTSUD SRL
Cod CAEN 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
CIF   RO 1210005588
J34/28/27.10.2013
CERT.   A-FE / 1305588
profesor coordonator BÎJĂ MARIANA.
 
FE ALUTUS-TMT SRL- Cod CAEN  5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similar, profesori coordonatori MITROI TEODOR si DODE NINA.
Copyright © Colegiul Tehnic "General David Praporgescu"