^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PARTENERIATE SI COLABORARE

Colegiul Tehnic „General David Praporgescu” Turnu-Măgurele a stabilit un parteneriat benefic la nivel local, naţional şi internaţional cu principalii actori implicaţi în activitatea de educaţie şi formare profesională:
 
1. Cu părinţii
Şcoala reuşeşte să asigure un parteneriat educaţional cu părinţii şi se consideră ca fiind coresponsabilă pentru rezultatele şi evoluţia elevilor, împreună cu familia. Şcoala îi informează în permanenţă pe părinţi în legătură cu progresul elevilor şi activităţile curriculare şi extracurriculare desfăşurate. Răspunde adecvat sugestiilor şi propunerilor părinţilor şi îi stimulează să-şi aducă contribuţia la bunul mers al şcolii.
 
2. Cu agenţii economici
Şcoala colaborează cu agenţii economici din judeţul Teleorman pentru:
Desfăşurarea instruirii practice a elevilor de la învăţământul liceal, , şcoala postliceală şi şcoala de maiştri.
Susţinerea financiară a unor activităţi extracurriculare care vizează sărbătorirea unor evenimente importante din viaţa şcolii şi a elevilor.
Premierea elevilor care obţin premii la olimpiadele şcolare şi concursurile pe meserii.
Derularea unor programe de formare a agenţilor economici în domeniul antreprenoriatului şi al managementului firmei.
Desfăşurarea unor cursuri de specializare a angajaţilor unor firme în domeniul financiar-contabil şi al prestării de servicii de alimentaţie publică şi turism.
Inserţia socio-profesională a absolvenţilor – în fiecare an şcolar agenţii economici din domeniul serviciilor sunt invitaţi să participe la desfăşurarea probei practice din cadrul examenului de absolvire a şcolii de arte şi meserii şi a examenului pentru obţinerea certificatului de competenţe profesionale de către elevii claselor a XII-a, prilej cu care îşi recrutează viitoare forţă de muncă dintre absolvenţii şcolii.
Desfăşurarea instruirii practice a elevilor claselor a XI-a, liceu tehnologic, după modelul de învăţare „firma de exerciţiu” – fiecare firmă de exerciţiu are o firmă – mamă dintre agenţii economici din judeţul Teleorman
În fiecare an şcolar, şcoala încheie convenţii de colaborare cu agenţii economici din judeţul Teleorman (S.C. UNICOM S.R.L., S.C. COMPRODIS S.R.L,S.C. DONAU-CHEM S.R.L., S.C. TELDRUM – HOTEL TURRIS, S.C. ŢĂCĂLĂU G.V., S.C. FINS ACVATIC,S.C GEVACOM SRL, S.C. PRODAPUBLIC S.R.L.).,Spitalul Municipal,Biroul Vamal Turnu Magurele,Primaria- Turnu Magurele.
 
3. Parteneriate externe
- Desfăşurarea activităţii de pregătire prevăzute de PROIECTUL  PHARE TVET 2004-2006
- PROIECTUL AFACERI ŞI TURISM – JUNIOR ACHIEVEMENT
- PROIECTUL  L.M.T. – British Council , Fundaţia CODECS pentru LEADERSHIP
 
4. Parteneriate educationale
Clubul Elevilor – Turnu Magurele,
Universitatea Valahia –Targoviste,
ASE – Bucuresti,
Scoala Gimnaziala Nr.4 - Turnu Magurele,
Filiala de CRUCE ROSIE- Teleorman,
Liceul Tehnologic Sfantul Haralambie-Turnu Magurele.
Jandarmeria pe intelesul tuturor
Copyright © Colegiul Tehnic "General David Praporgescu"