^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Repere istorice

Colegiul Tehnic „General David Praporgescu”din Turnu-Măgurele a fost înfiinţat în anul scolar 1959-1960 ca „Şcoală de Meserii” pe strada 23 August Nr.3.

De la data înfiinţării şi până în prezent şcoala a trecut prin mai multe forme de organizare din 1963 destinele acesteia fiind strâns legate de apariţia Combinatului de Îngrăşăminte Chimice Turnu-Măgurele.

Astfel, în 1963 Şcoala de Meserii se transformă în „Şcoală Profesională de Petrol-Chimie”, care începând din 1966 şcolarizează şi clase de liceu industrial, iar şcoala devine „GRUP ŞCOLAR DE CHIMIE”.

În 1968 la 10 ianuarie se dă în folosinţă actualul local al şcolii.

După 1989 o dată cu decăderea Combinatului de  Îngrăşăminte Chimice Turnu-Măgurele, şcoala intră în declin paralel cu scăderea numărului de elevi şi lipsa de atractivitate a meseriilor specifice industriei chimice.

În 1995 se schimbă profilurile şi meseriile şcolii, iar începând cu anul

şcolar 1996-1997 şcoala devine GRUPUL ŞCOLAR TEHNIC „GENERAL DAVID PRAPORGESCU”.

În anul 2001 prin Ord. M.E.C. Nr. 4049/26.06.2001 se ridică şcoala la rang de COLEGIU TEHNIC,  unul din primele două colegii tehnice care apar în peisajul şcolar teleormănean.

În prezent, domeniile de formare profesională din şcoală sunt foarte variate:

- domeniul servicii, tehnic şi protecţia mediului în cadrul liceului;

- domeniul servicii, mecanic, electromecanic, textile în cadrul S.A.M.;

-  domeniul sanitar, economic, agricol şi alimentar în cadrul şcolii postliceale;

- domeniul tehnic - operator chimist, electromecanic A.M.A. şi electrician instalaţii energetice la şcoala de

maiştri.

Copyright © Colegiul Tehnic "General David Praporgescu"