^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

LISTA NOMINALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia
 1 Mitroi Teodor Director
2 Paraschiv Niculina Director adjunct
3 Cristea Monica Ioana Profesor (director CCD)
Cosac Nina Profesor
Dumbravă Emil Profesor
Dragomir Iuliana Profesor
Dumbravă Emil Mihail Profesor
Trăncan Violeta Profesor
Matreşu-Binjung Valentina Mihaela Profesor
10  Pană Doiniţa Nicoleta Profesor
11  Sava Geanina Petruţa Profesor
12  Gheorghe Monica Profesor
13  Manea Silvia Deliana Profesor
14  Tudor Mariana Profesor
15  Oriţă Florin Profesor
16  Ionescu Rodica Argentina Profesor
17  Niţu Mariana Profesor
18  Dumitrescu Claudia Profesor
19  Coman Gigi Florica Profesor
20  Buşcă Daniela Profesor
21  Mihăilescu-Pîrvan Florinela Profesor
22  Rezeanu Laura Profesor
23  Sbârcea Aurelia Irina Profesor
24  Lina Bogdan Profesor
25  Seba Lucian Profesor
26  Funaru Georgeta Profesor
27  Defta Gabriel Profesor
28  Predescu-Tobă Ioan Profesor
29  Poplăceanu Elena Ionelia Profesor
30  Porumbelu Gabriela Profesor (inspector şcolar)
31  Matei Felicia Ştefania Profesor
32  Drăguşin Gabriela Profesor
33  Joiţoiu Florea Profesor
34  Bîjă Mariana Profesor
35  Rădulescu Floarea Profesor
36  Dode Nina Profesor
37  Dumitrescu Florin Profesor
38  Bulică Gelu Profesor
39  Moldoveanu Roxana Magdalena Profesor
40  Ghiocel Lucica Profesor
41  Cone Marcela Profesor
42  Neagu Crinel Profesor
43  Iliescu Valerian Profesor
44  Şălaru Anca Profesor
45  Marin Stelian Profesor
46  El Amry Mohab Profesor
47  El Amry Ginuşka Anişora Profesor
48 

AbdulAbdulsalam Ahmad

Abdullah AL Hussam

Profesor
49  Vasile Laura Profesor
50  Cristea Camelia Profesor
51  Mitroi Mariana Camelia Contabil şef
52  Mihai Florentina Administrator patrimoniu
53  Popa Nineta Secretar şef
54  Manea Lucia Maria Secretar
55  Bădescu Ion Informatician
56  Gaţă Eugenia Bibliotecar
57  Vărzaru Mariana Laborant
58  Diniţă Gabriela Pedagog/supraveghetor noapte
59  Popa Mihai Virgil Tehnician
60  Bonar Grigore Muncitor
61  Căluşaru-Ciupitu Gelu Muncitor
62  Slăveanu Marian Muncitor
63  Zgîrţă Danuţ George Îngrijitor
64  Borcan George Îngrijitor
65  Neagu Mariana Îngrijitor
66  Petcu Mariana Îngrijitor
67  Radu Dorina Îngrijitor
68  Nebunu Manuela Îngrijitor
69  Căzănaru Elena Îngrijitor
70  Boşneagu Elena Îngrijitor
71  Neagu Mariţa Îngrijitor
72  Păun Florina Îngrijitor
73  Plocon Florica Muncitor - Îngrijitor
74  Velica Cocuţa Muncitor - Îngrijitor
75  Borcan Sica Muncitor - Îngrijitor
76  Bonar Cristinuţa Nuţa Muncitor
77  Pîrlitu Nineta Florica Îngrijitor

 

 Listă personal în format PDF

 

 Resurse umane

Activitatea didactică la Colegiul Tehnic „General David Praporgescu” este susţinută de şaptezeci si patru de cadre didactice din care treizeci si trei sunt titulari), cărora li se adaugă un număr de zece specialişti din unităţile economice cu care şcoala are relaţii de colaborare, în special la şcoala postliceală.
Din cadrele didactice ale şcolii, sunt douăzeci şi unu cu gradul didactic I, treisprezece cu gradul didactic II şi douăzeci cu definitivatul, restul fiind debutanţi.
Cadrele didactice sunt organizate pe arii curriculare şi pe comisii metodice:
- Limbă şi comunicare
- Limbi străine
- Matematică
- Chimie – fizică
- Socio-umane
- Geografie – biologie
- Educaţie fizică
- Informatică si tehnologii
- Economic – alimentaţie publică
- Protecţia mediului
Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii a reprezentat o ţintă strategică a ultimilor ani, materializată în realizarea de programe de formare continuă a personalului didactic al şcolii, în funcţie de nevoile identificate şi facilitarea accesului întregului personal al şcolii la cursuri de formare continuă.
Calitatea prestaţiei didactice este dată de valoarea profesională  a colectivului didactic, atestată de existenţa în şcoală a unui număr semnificativ de:
- metodişti;
- formatori locali şi naţionali;
- membri în comisiile naţionale;
- masteranzi;
- autori de manuale.

Copyright © Colegiul Tehnic "General David Praporgescu"