^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Elevii şcolii beneficiază de o serie de facilităţi dintre care enumerăm: bufet şcolar, cantina şcolii, internatul şcolii, revista şcolii, baluri ale bobocilor, seri distractive, concursuri şcolare, premii, reduceri pentru cazare în internat sau scutiri de plată la cazare, reduceri de taxe şcolare.

Anual şcolarizăm în medie peste 800 de elevi repartizaţi pe două niveluri educaţionale:

- liceu tehnologic;

- şcoală postliceală .

În anul şcolar 2015 - 2016 au fost înscrişi 835 elevi repartizaţi în 31 clase astfel:

- Liceu tehnologic = 22 clase (14 clase liceu zi - 337 elevi, 8 clase liceu seral - 236 elevi) cu specializările servicii, tehnic şi protecţia mediului;

- Şcoală postliceală = 9 clase (262 elevi): asistent medical generalist, agent vamal, tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare;

Copyright © Colegiul Tehnic "General David Praporgescu"