^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

    Trăim astăzi într-o lume a ierarhizărilor și a competițiilor. Promovând ideea de competiţie corectă şi performanţă, olimpiadele şcolare sunt adevăratele concursuri de excelenţă adresate elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite.

 

     Ele  reprezintă un exercițiu de punere în valoare a posibilităților unui elev în perspectiva unei învățări de performanță, un moment de testare a propriilor achiziții, de gestionare a emoțiilor, de asumare a unor exerciții sau consecințe decizionale. Concursurile şi olimpiadele școlare pot contribui la deșablonizarea practicilor educative, la flexibilizarea și extensia ocaziilor de învățare, la asumarea de către tineri a unei formări responsabile, autoconsimțite. Ele nu înlocuiesc practicile evaluative obișnuite, dar le continuă, le nuanțează, le amplifică.

    Putem spune că toate aceste concursuri, indiferent de domeniul lor sau premiul obţinut, stimulează imaginaţia si gândirea, oferă motivaţia atât de necesară elevilor în procesul de învăţare şi ajută la dezvoltarea talentelor, abilităţilor si cunoştinţelor ,urmărind formarea atât din punct de vedere profesional cât si personal.

 

Copyright © Colegiul Tehnic "General David Praporgescu"