^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Date statistice privind numărul elevilor înscrişi, prezenti, absenti, promovati, respinşi şi procentul de promovabilitate, mediul urban(u) şi rural (r), fete (f) şi băieti (b) pe domenii şi calificări profesionale.

Rezultate examenului de certificare a competenţelor profesionale, nivel 5

Sesiunea ianuarie - februarie -2015
Domeniul – Industrie alimentară / Specializarea – TEHNICIAN PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR AGROALIMENTARE

Înscrişi

Prezenţi

Absenţi

Promovaţi

Respinşi

% Promovabilitate

Total

Fete

Total

Fete

Total

Fete

Total

Fete

Total

Fete

 

11

10

11

10

0

0

11

10

0

0

100%

 

Sesiunea iulie -2015
Domeniul – Economic / Specializarea – AGENT VAMAL

Înscrişi

Prezenţi

Absenţi

Promovaţi

Respinşi

% Promovabilitate

Total

Fete

Total

Fete

Total

Fete

Total

Fete

Total

Fete

 

11

1

11

1

0

0

11

1

0

0

100%

 

Sesiunea august -2015
Domeniul – Sănătate şi asistenţă pedagogică / Specializarea – ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Înscrişi

Prezenţi

Absenţi

Promovaţi

Respinşi

% Promovabilitate

Total

Fete

Total

Fete

Total

Fete

Total

Fete

Total

Fete

 

43

36

43

36

0

0

43

36

0

0

100%

 

 

 

Copyright © Colegiul Tehnic "General David Praporgescu"