^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Momentul mult aşteptat de către elevi, programul Şcoala Altfel: „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”s-a derulat şi în acest an şcolar, fiind un succes atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice.

Varietatea activităţilor propuse au făcut ca în rândul sufletelor tinere acest program să le dăruiască bucurie, împlinire,satisfacţie, dar şi un alt mod de a cunoaşte. Implicarea unui număr atât de mare de elevi în derularea acţiunilor propuse vine să justifice faptul că educaţia se realizează nu numai la nivel formal, ci şi la nivel nonformal, şi chiar informal.

Programul acestei săptămâni a fost o combinaţie de activităţi desfăşurate într-un mod plăcut de către elevi, aceştia având astfel un bun prilej de a-şi cunoaşte mai bine dascălii şi de a consolida relaţia cu aceştia. Elevii au nevoie de activităţi care să le lărgească lumea spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. Puşi în situaţia de a acţiona singuri, ei îşi însuşesc cerinţele exterioare şi le transformă în propriile motive interioare, după care se conduc.

Unitatea noastră şcolară a avut în vedere, derularea programului de activităţi elaborat pentru fiecare zi a săptămânii, în varianta deciziei locale ce aparţine instituţiei de învăţământ, ţinând cont de nevoile de dezvoltare individuale şi instituţionale identificate , printre care aş aminti : valorizarea egală a tuturor elevilor şi a personalului; creşterea rolului şcolilor în construirea comunităţilor şi a valorilor lor, precum şi în creşterea performanţelor; cultivarea unor relaţii de susţinere reciprocă între şcoli şi comunităţi.

La nivelul colegiului s-au derulat mai multe activităţi cum ar fi: „Să redescoperim natura!”; „Europa fără graniţe”; „Stil de viaţă sănătos”; „Colţul meu verde”, „Combaterea factorilor de risc şi prevenirea bolilor”, „Fii cetăţean informat!”, „Angajarea pe piaţa muncii”, „Fii Tolerant! Fii tu însuţi!”, „Prevenirea delincvenţei juvenile”, Ecologizare - „ Protejăm natura”,  „Teaching english through movies”, „Freedom Writers”, „Sport şi sănătate”,  „Sfintele sărbători pascale”. În derularea acestor acţiuni am primit sprijinul mai multor instituţii cum ar: Primăria Municipiului Turnu-Măgurele; Crucea Roşie Teleorman; Tribunalul Turnu-Măgurele, dar am avut şi o strânsă colaborare cu alte instituţii şcolare precum Şcoala Gimnazială Nr.4; Liceul Teoretic „ Marin-Preda”.

Acţiunile valorificate încadrul programului Să ştii mai multe, să fii mai bun! şi-au atins cu succes obiectivele propuse, prin jocuri interactive, ateliere de lucru, dezbateri, şi altele. Derularea lor a condus la  cultivarea simţului artistic, la asimilarea de informaţii esenţiale ce privesc tradiţiile, istoria, obiceiurile, lărgirea orizontului cultural, dezvoltarea imaginaţiei,sensibilităţii şi spiritului creator, formarea unei personalităţi umane complexe, dezvoltarea simţului civic, a educaţiei pentru sănătate şi pentru mediul înconjurător.

La toate activităţile desfăşurate au participat toţi elevii, fapt ce dovedeşte că activităţile realizate au fost nu numai instructiv educative, dar au reuşit să trezească interes şi o implicare activă a elevilor şi a părinţilor.

Prin  derularea  responsabilă   a  acestui program,  elevii  au avut posibilitatea să-şi formeze un comportament liber, responsabil, deschis spre comunicare şi iniţiativă.

Auconştientizat  valoarea efortului depus prin contribuţia lor activă la prezentarea unor activităţi recreative, cultural-artistice şi sportive,a obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti.

Învăţând prin joc, implicare şi voluntariat, pot spune că se creează premisele unei generaţii de tineri aplecaţi asupra problemelor comunităţii.

Copyright © Colegiul Tehnic "General David Praporgescu"