^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Simpozionul "Scoala noastra"

Este principala manifestare metodico-ştiinţifică a colectivului didactic din şcoală, fiind organizat în ultima zi a lunii mai, în care se sărbătoreşte şi ziua şcolii;

La manifestare participă cadre didactice, didactic-auxiliare din şcoală şi de la alte unităţi de învăţământ din judeţ şi din ţară, cu lucrări metodice sau ştiinţifice;

În calitate de invitaţi participă reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, parlamentari, reprezentanţi ai MECI, ai IŞJ şi ai CCD Teleorman;

A XXII-a ediţie a Simpozionului Naţional „ŞCOALA ŞI RELIGIA” este organizată în anul şcolar 2014 - 2015 în parteneriat cu Asociaţia Profesorilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar din România şi îşi propune să promoveze dorinţa de cercetare şi de studiu în rândul dascălilor din întreaga ţară, deschiderea spre dialog şi cunoaştere.

Programul manifestărilor prilejuite de acest eveniment cuprinde două secţiuni, prima desfăşurând-se în săptămâna 25-30 mai, sub genericul „Zilele Colegiului Tehnic G-ral D. Praporgescu”. În această perioadă vor avea loc vizite în şcoală - „Porţi deschise”, vizite la Cetatea Turnu, sesiunea de comunicări pentru elevi „Sub semnul creativităţii şcolare”, expoziţia în holul Primăriei Municipiului Turnu-Măgurele, cu realizările din săptămâna „Şcoala altfel” - „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.

Cea de-a doua secţiune, prezentarea propriu-zisă a lucrărilor metodico-ştiinţifice, se derulează în sala de conferinţe a  Consiliului Local al Municipiului Turnu-Măgurele în data de 30 mai 2015, prilej cu care va fi lansat şi numărul al paisprezecelea al revistei „Zburătorul”.

Vor fi prezenţi reprezentanţi ai comunităţii locale, reprezentanţi MECŞ, IŞJ Teleorman, CCD Teleorman, parlamentari, directori de unităţi şcolare, cadre didactice şi elevi, reprezentanţi ai cultelor recunoscute în România, ai asociaţiilor profesionale, fundaţiilor şi ONG-urilor interesate, reprezentanţi media.

În acest context, fiecare participant  va avea posibilitatea să dezvolte, atât prin calitatea materialelor pregătite, cât şi prin discuţii libere, capacitatea de înţelegere şi aprofundare a temei propuse spre dezbatere.

 

 

Copyright © Colegiul Tehnic "General David Praporgescu"