^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Structura anului şcolar 2016-2017 a fost aprobată prin Ordinul de ministru nr.4577/2016

 

Anul şcolar 2016 – 2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare, începe pe data de 1 septembrie 2016, se încheie pe data de 31 august 2017 şi se structurează în două semestre, după cum urmează:

 

Semestrul I are 19 săptămâni dispuse în perioada 12 septembrie 2016 – 3 februarie 2017


Cursuri: luni, 12 septembrie 2016 - vineri, 23 decembrie 2016
Vacanţa pentru copiii de la grădiniţă si din clasele pregătitoare - a IV-a: 29 octombrie - 6 noiembrie 2016
Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 24 decembrie 2016 - duminică, 8 ianuarie 2017
Cursuri: luni, 9 ianuarie 2017 - vineri, 3 februarie 2017
Vacanţă intersemestrială: sâmbătă, 4 februarie 2017 - duminică, 12 februarie 2017

Semestrul al II-lea are 16 săptămâni dispuse în perioada 13 februarie 2017 – 16 iunie 2017


Cursuri: luni, 13 februarie 2017 - vineri, 14 aprilie 2017
Vacanţa de primăvară: miercuri, 19 aprilie 2017 - duminică, 30 aprilie 2017
Cursuri: marţi, 2 mai 2017 - vineri, 16 iunie 2017
Vacanţa de vară: sâmbătă, 17 iunie 2017 - duminică, 10 septembrie 2017

 

Şcolile trebuie sa marcheze prin manifestări specifice următoarele zile:

5 octombie - Ziua internaţionala a educaţiei

5 iunie - Ziua invăţătorului

1 iunie - Ziua copilului

Desfăşurarea programului "Scoala altfel" este flexibilizată. Rămâne in continuare format din 5 zile consecutive lucrătoare, însă şcolile pot planifica desfăşurarea acestui program in următoarele intervale:

Pentru învăţământul preşcolar şi primar:

21 noiembrie 2016 - 2 decembrie 2016

27 februarie 2017 - 31 martie 2017

15 mai 2017 - 9 iunie 2017

Pentru învăţământul gimnazial, liceal, profesional si postliceal:

17 octombrie 2016 - 2 decembrie 2016

27 februarie 2017 - 31 martie 2017

15 mai 2017 - 9 iunie 2017

 

Desfăşurarea programului "Şcoala altfel" nu poate coincide cu perioada tezelor semestriale.

Tezele / lucrările semestriale se susţin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel putin 3 săptămâni inainte de finalul semestrului.

 

La clasele a XII-a, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri, iar 3 săptămâni sunt dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat (două săptămâni pentru probele orale, despărţite de o pauză de o săptămână dedicată probelor scrise).

Cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie in data de 26 mai 2017.
Prima sesiune a examenului de Bacalaureat din anul 2017, începe pe 6 iunie şi se va încheia pe 10 iulie (cu afişarea rezultatelor finale), în timp ce a doua sesiune a Bacalaureatului va începe pe data de
21 august şi se va încheia pe 6 septembrie 2017.

La clasa a VIII-a, anul şcolar are 34 de săptămâni de cursuri, iar o săptămână este dedicată desfăşurării Evaluării Naţionale.

Cursurile claselor a VIII-a se încheie in data de 9 iunie 2017.

 

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.070/2016 reglementează sectorial organizarea și desfășurarea examenului naţional de Bacalaureat în anul școlar 2016-2017. De asemenea, ordinul aprobă calendarul de desfășurare în două sesiuni a examenului naţional de Bacalaureat, dar şi programa de examen pentru disciplina chimie, valabilă în sesiunile anului 2017.

Toate documentele sunt disponibile ataşat în format PDF.

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.070/2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de Bacalaureat - 2017

Calendarul examenului naţional de Bacalaureat 2017

Programa de Chimie

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de Bacalaureat

 

Copyright © Colegiul Tehnic "General David Praporgescu"