^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Sub semnul creativitatii scolare

În perioada 17 martie - 29 mai 2016 la Colegiul Tehnic "General David Praporgescu", din Turnu Măgurele se desfășoară concursul "Sub semnul creativității școlare", fiind  adresat elevilor de școală generală și de liceu din România.

Concursul face parte din proiectul educațional sub același nume și este cuprins în CAER 2016, avizat de MECS, la poziția 1574.

Aprobat,

Inspector Şcolar General,

Prof. Valeria GHERGHE

 

REGULAMENTUL  CONCURSULUI

„Sub semnul creativităţii şcolare”

 

Concursul „Sub semnul creativităţii şcolare” se desfăşoară, în perioada 17 martie 2016 - 29 mai 2016 la Colegiul Tehnic „General David Praporgescu” din Turnu-Măgurele şi este structurat pe două secţiuni: I. Expoziţie cu realizările artistice, tehnico-ştiinţifice, desene, colaje, postere, reviste ale elevilor din şcoală şi din ţară; II. Sesiune de comunicări ale elevilor pe arii curriculare.

 1. Condiţii şi reguli de participare:

 1. Participanţii la concurs trebuie să fie elevi de şcoală generală şi de liceu din România.
 2. Fiecare participant poate trimite un număr maxim de două lucrări, indiferent de secţiunea la care s-au înscris.
 3. Lucrările trebuie  să fie originale; să evidenţieze un mesaj profund, o exprimare literară de calitate, să încurajeze gândirea critică, reflexivă, precum şi propria experienţă de viaţă a elevilor.
 4. Materialele să fie scrise în limba română, cu diacritice şi cu respectarea normelor gramaticale.
 5. Materialele să fie semnate de autori şi să conţină date de identificare: liceul căruia elevul îi aparţine, clasa, datele de contact; numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător (e-mail, telefon).
 6. Materialele să conţină între 3000 de caractere (cu spaţii) şi 10 000 de caractere (cu spaţii).
 7. Orice material  care nu este original va fi descalificat din oficiu.
 8. Materialele să fie trimise până la data de 9 Mai 2016, ora 16.00, pe una dintre adresele de e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; elenapoplăThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; monicaioanacristea@yahoo.com.  
 9. Deciziile juriului sunt definitive.

2. Criterii de evaluare

 • Acurateţea lucrării (aspect îngrijit);
 • Relevanţa lucrărilor în raport cu tema concursului;
 • Creativitate / imaginaţie;
 • Exprimare corectă din punct de vedere gramatical;
 • Vocabular folosit.

Fiecare criteriu va fi evaluat cu un punctaj de la 1 la 10.

3. Juriul

  Juriul va fi format din reprezentanţi ai unităţilor partenere în proiect; reprezentanţi din mass-media locală.

4. Premii

A) Vor fi acordate câte trei premii pentru fiecare secţiune, oferite de Colegiul Tehnic „General David Praporgescu”

B) Vor fi acordate diplome de participare tuturor elevilor care au trimis materiale.

5. Ceremonia de decernare a premiilor:

            Premiile vor fi decernateîn cadrul unei festivităţi care va fi organizată în perioada 02.06.2016 - 06.06 2016.

Rezultatele concursului şi materialele premiate vor fi promovate în mass-media, revista şcolii „Zburătorul” şi pe site-ul www.colegiulpraporgescu.ro.

Director,

Coordonatori,

Prof. Teodor Mitroi                                                                                             Prof. Teodor Mitroi

Prof. Elena Ionelia Poplăceanu

                                                                                                                                   Prof. Monica Ioana Cristea

 

„Sub semnul creativităţii şcolare” 2015

 

Copyright © Colegiul Tehnic "General David Praporgescu"